Millieubewust

Zo milieubewust mogelijk omgaan met materialen en het inkopen ervan staan hoog in het bedrijf.
Milieuzorg is een onderwerp dat niet meer weg te denken is in het moderne autobedrijf.

Derhalve voldoen wij geheel aan de wettelijk voorgeschreven verplichtingen, zoals een vloeistofdichte

vloer, een olie/ benzine afscheider en bovengrondse opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen.
De milieugevaarlijke stoffen worden per soort tijdelijk opgeslagen in de speciaal daarvoor bestemde

milieuberging en als zodanig periodiek ingezameld door erkende inzamelaars.

Contactgegevens

075 - 75 02 711
06- 41 32 85 32
Noordervaldeurstraat 34
1508 EL ZAANDAM
34192469

 

Autobedrijf de Zaanstreek © 2012